sobota, 5 sierpnia 2017

5 sierpnia 2017

Nie analizujmy
żyjmy sztuką
nawet
jeśli to droga skrócona
do śmierci.